آب و فاضلاب

بحران آب بر اثر خشکسالی، کمبود منابع کافی آب، آب های بدون درآمد و عدم تصفیه صحیح فاضلاب از بزرگترین چالش های پیش رو برای مدیران کشور است. مدیریت صحیح منابع آب، استفاده از آب های جایگزین به جهت افزایش منابع آب، کاهش آب های بدون درآمد، بازچرخانی آب، مکانیزه کردن سیستم کشاورزی، ممیزی صنایع پر مصرف و نهایتاً تصفیه فاضلاب شهری و روستایی از مهمترین برنامه های دولت در جهت مبارزه با گسترش خشکسالی و کمبود آب است. شیرین کردن آب های خلیج فارس و دریای عمان و انتقال آن به فلات مرکزی ایران علاوه بر تأمین آب شرب و بهداشتی استان های مرکزی ایران، آب بخش های صنعت و کشاورزی را نیز تأمین خواهد کرد و منابع قبلی در بخش های مهمتر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بازسازی خطوط انتقال آب به جهت جلوگیری از نشت آب در شبکه های انتقال و توزیع آب، همچنین استفاده از کنتورهای هوشمند در انشعابات خانگی، صنعتی و روستایی میزان آب بدون درآمد را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. بازچرخانی آب در سیکل های آب صنعتی، همچنین بازچرخانی فاضلاب خاکستری در سیستم فاضلاب خانگی از کارآمدترین روش ها در کاهش مصرف آب در این بخش هاست. مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مدیران کشور نزدیک به هشتاد درصد آب کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که درصد بالایی از آن به روش غرقابی است. مکانیزه کردن سیستم آبیاری درصنایع کشاورزی و استفاده از روش های نوین آبیاری به جای سیستم غرقابی مصرف آب را در حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد. انتقال صنایع پرمصرف به نزدیکی دریاها و ممیزی صنایع در بخش های پر مصرف از جمله برج های خنک کننده می تواند راهکاری برای حفظ منابع موجود باشد. قطعاً تصفیه فاضلاب به روش های بیولوژیکی برای استفاده از پساب خروجی در بخش کشاورزی برای شهرها و روستاها، همچنین تصفیه تکمیلی در جهت خالص سازی پساب و حذف فلزات سنگین و جایگزینی آن با منابع آب تازه مورد مصرف صنایع یکی از اساسی ترین راه حل ها برای غلبه بر بحران موجود و پیش روست. ضمن آنکه تصفیه فاضلاب علاوه بر بازگشت آب به چرخه مصرف از لحاظ حفظ محیط زیست که یکی دیگر از نگرانی های دولت است نیز حائز اهمیتی ویژه است.

شرکت صبا تجهیز بازرگان ضمن حفظ و ارتقاء جایگاه خود در صنعت کشور در بخش تأمین تجهیزات برای صنایع، بزرگترین هدف خود برای آینده شرکت را رشد حداکثری در بخش تأمین تجهیزات آب، فاضلاب و محیط زیست قرارداده است. انتقال تکنولوژی های نوین و روز دنیا و تأمین تجهیزات در بخش تصفیه آب های شور به روش های RO و ZLD، سیستم های انتقال آب و فاضلاب و سیستم های نوین تصفیه فاضلاب شامل اتصال بیولوژیکی گردان (Rotating Biological Contactor)، فعال ساز دسته ای متوالی (Sequencing Batch Reactor) ، فعال ساز بیولوژیکی غشائی (Membrane Biological Reactor) و فعال ساز بیوفیلم متحرک (Moving Bed Biofilm Reactor) از جمله مواردی است که در دستور کار شرکت قرار گرفته است و آمادگی انتقال آن به کشور وجود دارد.

پکیج های فاضلاب خانگی برای بازچرخانی فاضلاب خاکستری و همچنین تصفیه خانه های کانتینری برای نصب در بیمارستانها، مراکز اداری و تجاری و صنایع کوچک از دیگر بازارهای تعریف شده برای شرکت است.
در بخش صنعت، تأمین قطعات داخلی برجهای خنک کننده تر و بهینه کردن برج های موجود در دستور کار قرار دارد.
از جمله سازندگانی که سابقه همکاری با آنها وجود داشته و بر اساس تفاهم مشترک امکان تأمین کالا و واردات به ایران عزیز از آنها وجود دارد می توان به شرکت های زیر اشاره کرد:

  • Dow/ Filmtec کشور آمریکا برای انواع ممبران
  • Hydranautics کشور آمریکا برای انواع ممبران
  • Codeline کشور هند (آمریکا) برای انواع پرشروسل
  • ERI کشور آمریکا برای انواع انرژی ریکاوری
  • Aqua Engineering کشور اتریش برای انواع تصفیه خانه ها
  • Enexio کشور آلمان برای انواع تصفیه خانه ها
  • Waterleau کشور بلژیک برای انواع تصفیه خانه ها
  • SFCU کشور اتریش برای انواع تصفیه خانه ها