مأموریت:

ارائه مشاوره فنی و اقتصادی به مشتریان در خصوص انتخاب صحیح کالا قبل از سفارش گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی فنی از زمان سفارش گذاری تا پایان زمان راه اندازی و شروع بهره برداری، همچنین  تامین کالا بر اساس استانداردها و ضوابط طراحی و خواسته های کارفرما با بهترین کیفیت و کوتاهترین زمان ممکن به منظور دستیابی به تجارت مستمر و پایدار با کارفرمایان و مشتریان

چشم انداز:

حفظ و ارتقاء جایگاه شرکت در صنعت کشور در بخش تأمین تجهیزات برای صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، نفت، گاز و پتروشیمی و رشد حداکثری در بخش تأمین تجهیزات آب، فاضلاب و محیط زیست