گیربکس و تجهیزات متریال هندلینگ

عنوان پروژهشرح تجهیزتعداد (دستگاه)کارفرمامحل پروژهبرندکشور سازندهوضعیت
پروژه توسعه پارک های انباشت و برداشت مجتمع فولاد مبارکهMotor Gearbox 11شرکت فنی مهندسی برق آرااصفهانSiemens/Flenderآلماندر حال اجرا
پروژه آهک سازی کارخانه سنگ و فولاد هرمزگانMotor Gearbox 14شرکت مدیریت احداثهرمزگانFlenderآلمانتحویل قطعی
توسعه انباشت و برداشت فولاد مبارکهMotor Gearbox 10مجتمع فولاد مبارکهاصفهانFlenderآلمانتحویل قطعی
کامیون ریز فولاد مبارکهMotor Gearbox 11مجتمع فولاد مبارکهاصفهانFlenderآلمانتحویل قطعی
گندله سازی 5 میلیون تن گهر زمینMotor Gearbox 7شرکت آسفالت طوسسیرجانBonfiglioliایتالیاتحویل قطعی
پترو صنعت آرمیتاMotor Gearbox 18شرکت ملی پتروشیمیپارس جنوبیFlenderآلمانتحویل قطعی
پروژه های توسعه تهیه و تولید مواد معدنی ایران (با همکاری شرکت همکار)
Motor Gearbox 2تهیه و تولید مواد
معدنی ایران
اراکFlenderآلمانتحویل قطعی
پروژه های توسعه پتروشیمی شازندCoupling10پتروشیمی شازندتهرانMetastreamانگلستانتحویل قطعی

 

تجهیزات دوار

عنوان پروژهشرح تجهیز تعداد (دستگاه)کارفرمامحل پروژهبرندکشور سازندهوضعیت
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدانHigh Pressure Centrifugal Water Pump2شرکت ملی مس ایرانزاهدانKSBآلمانتحویل قطعی
انتقال آب خراسان رضویHigh Pressure Centrifugal Water Pump3مدیریت آب خراسان رضویمشهدKSBآلمانتحویل قطعی
پترو صنعت آرمیتاDiaphragm Pump8شرکت ملی پتروشیمیپارس جنوبیHydracellانگلستانتحویل قطعی
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 (با همکاری شرکت همکار)Dosing Pump (Naoh %50)4شرکت کیسونسیرجانOBLایتالیاتحویل قطعی
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 (با همکاری شرکت همکار)Horizontal Slurry Pump18شرکت کیسونسیرجانWeir Mineralانگلستانتحویل قطعی
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 (با همکاری شرکت همکار)Fire fighting Pumps including Electricl, Jockey and Diesel Pumps 5شرکت کیسونسیرجانMas-Daf ترکیهتحویل قطعی
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 (با همکاری شرکت همکار)Vertical Drainage Pump2شرکت کیسونسیرجانWeir Mineralانگلستانتحویل قطعی

 

موتور

عنوان پروژهشرح تجهیزتعداد (دستگاه)کارفرمامحل پروژهبرندکشور سازندهوضعیت
توسعه انباشت و برداشت فولاد مبارکهElectromotor 11مجتمع فولاد مبارکهاصفهانSIEMENSآلمانتحویل قطعی
کامیون ریز فولاد مبارکهElectromotor 11مجتمع فولاد مبارکهاصفهانSIEMENSآلمانتحویل قطعی
پروژه های توسعه پتروشیمی شازندElectromotor 2پتروشیمی شازنداراکABBسوئدتحویل قطعی

 

آب و فاضلاب

عنوان پروژهشرح تجهیزتعدادکارفرمامحل پروژهبرندکشور سازندهوضعیت
تصفیه خانه ثانویه اسمز معکوسCODELINE pressure vessel for RO skids256مجتمع فولاد مبارکه/چینه سازه بیهقاصفهانCODELINEآمریکاتحویل قطعی
تصفیه خانه ثانویه اسمز معکوسEnergy Recovery Devices7مجتمع فولاد مبارکه/ چینه سازه بیهقاصفهانERIآمریکاتحویل قطعی
تصفیه خانه ثانویه اسمز معکوسDOW Filmtec Sea Water Membrane, 440 ft2700مجتمع فولاد مبارکه/ چینه سازه بیهقاصفهانDOWآمریکادر حال ساخت

 

شیرآلات

عنوان پروژهشرح تجهیز تعداد کارفرمامحل پروژهبرندکشور سازندهوضعیت
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2PP Valves (Diaphragm, Ball, Butterfly, Globe, Check)307 شرکت کیسونسیرجانGeorge Fischerسوئیستحویل و راه اندازی
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2Air Vent Valve

13 شرکت کیسونسیرجانMirabایرانتحویل و راه اندازی
گندله سازی 5 میلیون تن گهر زمینPP Valves (Ball, Butterfly, Globe, Check)
48شرکت آسفالت طوسسیرجانGeorge Fischerسوئیستحویل
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدانValves & Strainers (Needle, Ball, Gate, Butterfly, Globe& Check Valves - Y, Hat & Basket Type Strainers)120شرکت ملی مس ایرانزاهدان.Varمختلفتحویل و راه اندازی
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدانMinimum Flow Valve2شرکت ملی مس ایرانزاهدانKSBآلمانتحویل و راه اندازی
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدانKnife Valve10شرکت ملی مس ایرانزاهدانKlarksonآمریکاتحویل و راه اندازی

 

پایپینگ

عنوان پروژهشرح تجهیزتعدادکارفرمامحل پروژهبرندکشور سازندهوضعیت
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2Pipe, Fitting, Flange, Gasket, Nut & Bolt (C.S, S.S, Galv.)75 تنشرکت کیسونسیرجان.Varمختلفتحویل و راه اندازی
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدانPipe, Fitting, Flange, Gasket, Nut & Bolt (Coated C.S, Galv.)50000 مترشرکت ملی مس ایرانزاهدان.Varمختلفتحویل و راه اندازی
بخش خصوصیPipe, Fitting, Flange, Gasket, Nut & Bolt (S.S)9800 مترکارفرمای خصوصیپارس جنوبیMTSCOچینتحویل و راه اندازی
توسعه سرب و روی کالسیمینPipe, Fitting, Flange, Gasket, Nut & Bolt (PE, SS, CS)16700 متررسول ماشینزنجان.Varمختلفتحویل و راه اندازی

 

اتوماسیون و ابزار دقیق

عنوان پروژهشرح تجهیزتعدادکارفرمامحل پروژهبرندکشور سازندهوضعیت
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدانPS, PT, LT, LG, FS, FT, TT, TI, TIT, FM, ... بیش از 300 عددشرکت ملی مس ایرانزاهدانKROHNE, WIKA,
Endress & Hauser
مختلفتحویل و راه اندازی
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدانPLC, HMI, RIOست کاملشرکت ملی مس ایرانزاهدانABB & SIEMENSآلمان/سوئدتحویل و راه اندازی
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدانTrans., MCC, Switchgear, LV & MV Panel, Cabling, Lighting, Lightening, Battery Charger, UPS, Diesel Generator …ست کاملشرکت ملی مس ایرانزاهدان .Varمختلفتحویل و راه اندازی
پروژه های توسعه سنگ آهن مرکزی ایرانPS, PT, LT, LG, FS, FT, TT, TI, TIT, FM, ... بیش از 120 عددسنگ آهن مرکزی ایرانبافق KROHNEآلمانتحویل و راه اندازی
پارس آبسارPLCست کاملکارفرمای بخش خصوصی تهران ABBسوئدتحویل و راه اندازی

فیلتراسیون

عنوان پروژهشرح تجهیزتعدادکارفرمامحل پروژهبرندکشور سازندهوضعیت
تعویض سالیانه فیلترهای پاکتی سالن رنگPocket Filter Polyester Coarse 60% 293 شرکت ایران خودرو دیزلتهرانMullerآلمانتحویل قطعی
تعویض سالیانه فیلترهای سقفی سالن رنگFiltration Mats 153 شرکت ایران خودرو دیزلتهرانMullerآلمانتحویل قطعی