موتور

در اغلب پلنت های صنعتی، انرژی الکتریکی مهمترین منبع انرژی صنعت به شمار می رود. موتورهای الکتریکی مصرف کننده اصلی و عمده انرژی الکتریکی در پلنت های صنعتی به حساب می آیند و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. این امر موجب ایجاد حساسیت در انتخاب و خرید موتورها توسط کارفرمایان شده است و همواره نیاز به تأمین این تجهیزات از سازندگان معتبر جهانی از سوی کارفرمایان مشهود است. در این راستا، شرکت صبا تجهیز بازرگان ضمن برقراری ارتباطات موثر با سازندگان معتبر این تجهیزات در اروپای غربی و کشورهای آمریکایی و بر پایه همکاری با شرکای تجاری در کشورهای واسطه امکان ورود این تجهیزات به ایران را فراهم نموده است.

از جمله سازندگانی که سابقه همکاری با آنها وجود داشته و بر اساس تفاهم مشترک امکان تأمین کالا و واردات به ایران عزیز از آنها وجود دارد می توان به شرکت های زیر اشاره کرد:

  • ABB کشور سوئد
  • Siemens کشور آلمان
  • WEG کشور برزیل