شرکت صبا تجهیز بازرگان با ایجاد و گسترش شبکه ارتباطات بین المللی به ویژه در اروپا ، آمریکا، کره و ژاپن با شرکت های معتبر و صاحب نام تولید کننده تجهیزات صنعتی و بر پایه همکاری با شرکای تجاری در کشورهای واسطه نظیر ترکیه و امارات آماده ارائه خدمات در خصوص خرید، واردات و واگذاری به موقع تجهیزات مورد نیاز در بخش های مختلف به کارفرمایان محترم است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فیلترهای صنعتی