انواع گیربکس در صنایع به عنوان چرخ محرک از مهمترین اجزای هر پلنت صنعتی محسوب می شوند. حساسیت در خرید و انتخاب گیربکس ها توسط کارفرمایان به دلیل اهمیت بسیار بالای این تجهیزات باعث شده است تا همواره نیاز به تامین این تجهیزات از سازندگان معتبر جهانی مشهود باشد. در این راستا شرکت صبا تجهیز بازرگان ضمن برقراری ارتباطات موثر با سازندگان معتبر این تجهیزات در اروپای غربی و همکاری با شرکای تجاری در کشورهای واسطه امکان ورود این تجهیزات به ایران  را فراهم نموده است.
از جمله سازندگان که سابقه همکاری قبلی اعم از خرید و یا دریافت پیشنهاد فنی– مالی با آنها وجود داشته و بر اساس تفاهم مشترک  امکان تامین کالا و واردات به ایران عزیز از آنها وجود دارد می توان به شرکتهای زیر اشاره کرد:
  • Flender کشور آلمان
  • Rossi کشور ایتالیا
  • Metastream کشور انگلستان (کوپلینگ)