ماموریت:
ارائه مشاوره فنی و اقتصادی  به مشتریان در خصوص انتخاب صحیح کالا قبل از سفارش گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی فنی از زمان سفارش گذاری  تا پایان زمان راه اندازی و شروع بهره برداری، همچنین  تامین کالا بر اساس استانداردها و ضوابط طراحی و خواستهای کارفرما با بهترین کیفیت و کوتاهترین زمان ممکن به منظور دستیابی به تجارت مستمر و پایدار با کارفرمایان و مشتریان
 
چشم انداز:
حفظ و ارتقا جایگاه خود در صنعت کشور در بخش تامین تجهیزات برای صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، نفت، گاز و پتروشیمی و رشد حداکثری در بخش تامین تجهیزات آب، فاضلاب و محیط زیست