• مشاوره فنی و اقتصادی به مشتریان در خصوص انتخاب صحیح کالا قبل از سفارش گذاری و ارائه مشاوره های فنی از زمان سفارش گذاری تا پایان زمان راه اندازی و شروع بهره برداری
  •  مشاوره بازرگانی در خصوص منبع یابی، اینکوترمز، حمل و نقل کالا، قرارداد، اعتبار اسنادی، گمرک و مناطق آزاد تجاری
  •  مشاوره در زمینه تهیه و تنظیم اسناد تجاری کالا
  • مشاوره گمرکی در زمینه حل اختلافات میان گمرک و صاحبان کالا
  •  مشاوره و مهندسی طرح شامل طراحی سیستم های پایپینگ، غبارگیرها، تجهیزات دوار، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، آب شیرین کنها و خطوط انتقال آب و فاضلاب